Výpověď z nájmu pronajímatelem

Výpověď z nájmu pronajímatelem je proces, kterým pronajímatel ukončuje nájemní smlouvu s nájemníkem. Tato situace může vzniknout z různých důvodů, ať už jde o porušení nájemní smlouvy, neplacení nájmu, nebo potřebu majitele nemovitosti pro jiné účely. V tomto článku se zaměříme na proces výpovědi z nájmu pronajímatelem a jakými způsoby lze tento proces provést v souladu s českým právem.

Výpověď z nájmu pronajímatelem – základní informace

Pronajímatel má právo ukončit nájemní smlouvu, ale musí dodržovat určitá pravidla a postupy. Nejdříve je třeba poznamenat, že existují dva hlavní druhy výpovědí ze strany pronajímatele:

 • Výpověď bez udání důvodu
 • Výpověď s udáním důvodu

Výpověď bez udání důvodu je v podstatě výpovědí, kterou pronajímatel může poskytnout nájemníkovi bez udání konkrétního důvodu. Tato možnost je však vázána na určité lhůty a postupy, které musí být dodrženy. Výpověď s udáním důvodu zase zahrnuje konkrétní důvod ukončení nájmu, například porušení nájemní smlouvy.

Výpověď bez udání důvodu

Pro výpověď bez udání důvodu platí, že pronajímatel musí dodržet následující:

 • Dodržení výpovědní doby – obvykle se jedná o tři měsíce.
 • Písemná forma výpovědi – výpověď musí být napsána písemně a předána nájemníkovi.

Výpověď s udáním důvodu

Pokud se pronajímatel rozhodne udat konkrétní důvod výpovědi, musí dodržet následující:

 • Písemná forma výpovědi – i v tomto případě musí být výpověď napsána písemně.
 • Uvedení konkrétního důvodu – pronajímatel musí jasně a přesně popsat, proč ukončuje nájemní smlouvu.
 • Dodržení výpovědní doby – výpovědní doba může být různá podle konkrétního důvodu, ale opět platí, že musí být dodržena.

Postup při výpovědi z nájmu pronajímatelem

Samotný postup při výpovědi z nájmu pronajímatelem může vypadat následovně:

 1. Seznámení se s právními předpisy – pronajímatel by měl být obeznámen s českými právními předpisy týkajícími se výpovědi z nájmu.
 2. Napsání výpovědi – výpověď musí být napsána písemně a jasně.
 3. Dodání výpovědi nájemníkovi – výpověď musí být doručena nájemníkovi, obvykle doporučeným dopisem s doručením.
 4. Dodržení výpovědní doby – pronajímatel musí dodržet stanovenou výpovědní dobu.
 5. Předání nemovitosti – po uplynutí výpovědní doby musí nájemníkovi umožnit přístup k nemovitosti.

Faqs – často kladené otázky

Je možné vypovědět nájemníkovi nájem i bez udání důvodu?

Ano, je možné vypovědět nájemníkovi nájem i bez udání důvodu. Tato výpověď se nazývá „výpověď bez udání důvodu“ a musí být provedena v souladu s českými právními předpisy.

Jak dlouhá je výpovědní doba pro výpověď z nájmu pronajímatelem?

Výpovědní doba pro výpověď z nájmu pronajímatelem je obvykle tři měsíce. Nicméně délka výpovědní doby může být upravena v nájemní smlouvě nebo specifických právních předpisech.

Co dělat, pokud nájemník neopustí nemovitost po výpovědi?

Pokud nájemník neopustí nemovitost po výpovědi, měl by pronajímatel konzultovat tuto situaci s právním odborníkem. Může být zapotřebí soudního řízení k vynucení výpovědi.


Viz také:

Pozi

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Pozi

Napsat komentář