Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Spoluvlastnictví nemovitostí: Předkupní právo se ruší

Všem spoluvlastníkům nemovitostí nastávají nové časy. Jejich doposud platné předkupní právo se ruší. Co to znamená? Svůj podíl můžete prodat komukoli, ihned a bez čekání na ostatní spoluvlastníky.

Pavel je spoluvlastníkem velkého rodinného domu v jižních Čechách. Dům je rozdělen na dvě bytové jednotky. V přízemí bydlí se svou rodinou Pavel, patro obývá paní Hana. Pavel má v plánu se v dohledné době přestěhovat a svůj podíl na domě prodat. Ještě v loňském roce by ho musel  nejprve nabídnout paní Hance. To už ale neplatí.

Prodejte svůj podíl

Cizí člověk projevil zájem o váš podíl na domě a jeho nabídka se vám zamlouvá? Prodejte mu ho. Zrušením předkupního práva vám zaniká povinnost nabídnout svůj podíl při prodeji ostatním spolumajitelům nemovitosti. Změna ale není tak radikální a bude nastolena postupně:

  • Okamžité zrušení předkupního práva platí pro spoluvlastnictví vzniklá v roce 2014.

  • Zákonné předkupní právo stávajících (starších) případů spoluvlastnictví se ruší až od 1. ledna 2015.

  • Zrušení práva se netýká spoluvlastnictví zemědělských a rodinných podniků.

Výjimka: kdy předkupní právo dále trvá

Zrušení předkupního práva se netýká takového spoluvlastnictví, které vzniklo nařízením soudu. Jde např. o dědictví. Stále tedy máte povinnost nabídnout svůj podíl na domě, pozemku či jiné nemovitosti ostatním spolumajitelům, ale jejich předkupní právo má krátkou trvanlivost – pouhých šest měsíců. Po půl roce od nabytí vlastnických práv k nemovitost si se svým podílem můžete dělat, co chcete.

Co se nezměnilo

Předkupní právo nemusíte řešit, chcete-li svůj podíl na nemovitosti převést na rodinného příslušníka (manželku, sourozence a jiné příbuzné v tzv. přímé řadě). Nejde o prodej, ale o darování nemovitosti.

Soudní zrušení spoluvlastnictví

Mezi spolumajiteli občas panují velmi napjaté vztahy. I pro ně je tu řešení. Nový občanský zákoník totiž vychází z faktu, že nikoho nelze nutit, aby v takovém vztahu setrvával. Pokud se všichni zúčastnění rozhodnou, že je pro ně nejlepší spoluvlastnictví zrušit, mohou se domluvit na vzájemném vypořádání. To ale není jednoduché. Nebere-li jednání konce, může se kterýkoli z nich obrátit na soud:

  • Ten může přiřknout nemovitost jednomu nebo více spolumajitelům za přiměřenou náhradu.

  • Nemá-li nikdo o výše uvedené přiřknutí zájem, navrhne soud prodej nemovitosti a peníze rozdělí mezi všechny spoluvlastníky podle velikosti jejich podílu.

Ochrání vás kupní smlouva

To, že se předkupní právo ruší, může samozřejmě způsobit problémy. Jednoduše se může stát, že spoluvlastník vaší chalupy svůj podíl prodá. Rekreovat se tam pak můžete s někým úplně cizím a nic s tím nenaděláte. Bránit se můžete tak, že předkupní právo zanesete do smlouvy a zapíšete na katastru. Převede-li pak váš spoluvlastník svůj podíl na někoho jiného, přejdou na nového majitele i všechny práva a povinnosti. Tedy i předkupní právo.

Spory, které mezi spolumajiteli nemovitostí vznikají, všem hodně znepříjemní život. Často jde o rodinné příslušníky. Pokud vás tedy v dohledné době čeká vytvoření spoluvlastnictví k nějaké nemovitosti, nespoléhejte se jen na dobré vzájemné vztahy. Zrušení předkupního práva můžete obejít zápisem tohoto práva do smlouvy. Máte-li v tomto ohledu osobní zkušenosti, podělte se s námi o ně v příspěvcích. Váš příběh může pomoci jiným.

 7,803 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 04.03.2014

Vložit komentář