Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

SOUTĚŽ o nejzajímavější příběh „Nekalé praktiky realitních makléřů“

Máte špatnou zkušenost s jednáním realitního makléře? Byl/a jste svědkem nebo jste se dokonce stal/a objetí nekalých praktik realitního makléře? Pak se s námi podělte o svůj příběh. Ty nejzajímavější budou oceněny.

Bojujeme proti nekalým praktikám realitních makléřů, pomozte nám je odhalit. 

1. místo – šek v hodnotě 1.500 Kč pro nákup v obchodním domě Ikea

2. místo – šek v hodnotě 1.200 Kč pro nákup v obchodním domě Ikea

3. místo – šek v hodnotě 1.000 Kč pro nákup v obchodním domě Ikea

Pravidla soutěže:

  • sdílejte naši soutěž na Facebooku

  • zadejte „To se mi líbí“

  • zašlete nám svůj příběh na téma „Nekalé praktiky realitních makléřů“ na adresu : lucie@radceprovasinemovitost.cz

Navíc všichni, kteří se do soutěže zapojí, od nás obdrží dárek – příručku Jak nakupovat nemovitosti a 20% slevu na čerpání služeb standardní a nadstandardní péče Rádce pro vaši nemovitost.

Soutěž probíhá od 1. července 2014 do 30. srpna 2014.

Výherci soutěže budou zveřejněni na www.radceprovasinemovitost.cz a budou písemně informováni.

Pravidla soutěže naleznete na www.radceprovasinemovitost.cz

Podmínky soutěže

1. Pořadatelem soutěže je Rádce pro vaši nemovitost, IČ: 014 01 581, se sídlem Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6.

2.  Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let

3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání příběhu na téma „Nekalé praktiky realitních makléřů“ na emailovou adresu  lucie@radceprovasinemovitost.cz

4. Vyhlášení výherců soutěže proběhne do dvou týdnů po ukončení soutěže, tedy do 14. 9. 2014. Vyhodnocení soutěže o nejzajímavější příběh provede tříčlenná komise určená a pověřená k tomuto účelu Pořadatelem.

5. Seznam výherců soutěže bude zveřejněn v pondělí 15. 9. 2014 na www.radceprovasinemovitost.cz a výherci budou písemně informováni.

6. Výhra bude Výherci předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně, nebo zasláním poštou na kontaktní adresu, kterou uvedl výherce při komunikaci s Pořadatelem. Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou. Výherci, jimž se nepodaří výhru doručit prostřednictvím poštovní přepravy, si ceny vyzvednou v sídle pořadatele. Ceny, které si výherci nevyzvednou do 30 dní po oznámení výhry, propadají ve prospěch pořadatele. Oznámením výhry se rozumí zveřejnění výherců na www.radceprovasinemovitost.cz a písemná informace.

7. Až do odvolání vyjadřují soutěžící svou účastí v soutěži souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Pořadatele soutěže pro účely kontroly průběhu dané soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480 2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně na adrese Pořadatele odvolat. Účastníci svou účastí v soutěži zároveň dávají souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v případě výhry v soutěži. Odejmutím souhlasu se zpracováním osobních údajů, se zveřejněním osobních údajů účastníků či zveřejněním svého soutěžního příběhu v případě výhry účast účastníka v soutěži končí. Stane-li se tak po slosování, účastník ztrácí nárok na výhru, pakliže byl vylosován

8. Účastníci svou účastí v soutěži zároveň dávají souhlas se zveřejněním svého soutěžního příspěvku, jeho textovými a grafickými úpravami a jeho využití k marketingovým účelům Pořadatele po dobu 10 let.

9. Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové i zvukové záznamy jeho osoby při přebírání Výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

10. Z účasti v soutěži jsou předem vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, jejich rodinní příslušníci a osoby s Pořadatelem propojené.

11. V případě potřeby si Pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu hry. Pořadatel má právo kdykoli jednostranně změnit pravidla soutěže nebo soutěž zrušit.

12. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vyplatit v hotovosti, ani je vymáhat právní cestou. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu nebo poškození výher během poštovní přepravy.

 3,872 total views,  4 views today

Autor: Rádce
Dne: 09.07.2014

Vložit komentář