Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Koupě pozemku rozděleného na 2 parcely

Dobrý den,   mám zájem koupit jednu celou parcelu, a k tomu část ze sousední druhé.  Obě jsou vedeny na stejného majitele (prodávajícího).  Jak v takovém případě postupovat? Je třeba, aby prodávající nejdříve zajistil geometrický plán na nové rozdělení pozemků,  změnu uvedl v katastru a já pak s kupní smlouvou na nový sjednocený pozemek opět navštívil katastr a provedl vklad, tzn. je nutná 2x návštěva KÚ?    Nebo jde vše vyřešit jedním krokem?   Děkuji za odpověď

Odpovědět
Rádce | 02.04.2014

Vážený pane Morávku,

k Vašemu dotazu ohledně potřeby geometrického plánu Vám sdělujeme následující:

V případě, že máte zájem mimo kupované parcely i o část parcely sousední, je třeba nechat vypracovat nový geometrický plán budoucího pozemku.
Geometrický plán může nechat vypracovat prodávající i kupující. V případě, že by jej ovšem nechal vypracovat kupující, měl by u nového vyměřování být přítomen i dosavadní vlastník pozemku.

Ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 256/2013,
katastrální zákon, navíc výslovně stanoví, že k seznámení s výsledky
vytyčení hranic pozemků musí být prokazatelně přizváni vlastnící dotčených pozemků.

Geometrický plán vypracovává geometr geodetické kanceláře, kterou si zvolíte. Poté, co geodetická kancelář zaměřené údaje zpracuje a porovná s platnou katastrální mapou, výsledek je vytištěn a jeho správnost a úplnost ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musejí být všechny výtisky předány příslušnému katastrálnímu úřadu, kde jsou opět kontrolovány
a potvrzeny. Žádost o změnu údajů o geometrickém a polohovém určení pozemku včetně požadovaných příloh může být do katastru nemovitostí zapsána na základě žádosti vlastníka nebo jiné oprávněné osoby.

Až takovýto geometrický plán může být podkladem (a nedílnou součástí ve smyslu § 48 katastrálního zákona) kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti, kterou po jejím uzavření následně zašlete příslušnému katastrálnímu úřadu s žádostí o vklad do katastru nemovitostí.
Opakovaná osobní návštěva katastrálního úřadu tudíž sice není nutná, tento proces a jeho jednotlivé fáze ovšem zjednodušit nelze.

Závěrem dodáváme, že i v případě, kdy kupujete parcelu, která je již v katastrální mapě vyznačená jako jeden celek, se vyplatí nechat si vyznačit hranice pozemku geodetem, abyste věděli, kam pozemek reálně dosahuje a nespoléhali jen na ujištění prodávajícího, jehož informace nemusí být přesné.

Děkujeme vám za zaslání dotazu a přejeme vám úspěšné vyřízení koupě pozemku.