Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Jak vypočítat daň z převodu nemovitostí?

Z jakého základu se vypočítává daň z převodu nemovitostí?  

Odpovědět
Rádce | 06.12.2013

Základem daně z převodu nemovitostí je kupní cena podle kupní smlouvy nebo cena podle znaleckého posudku a to ta, která je vyšší. Sazba daně z převodu nemovitostí činí 4% ze základu této daně. Povinnost uhradit daň z převodu má prodávající. Jestliže nemovitost vlastníte déle než 5 let, příjem z jejího prodeje bude osvobozen od daně z příjmů.