Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Budu mít nárok na pozemek u domu, ve kterém kupuji byt a vlastní ho splečenství vlastníků?

Dobrý den, chtěla bych vědět jestliže koupím byt, ale dům stojí na pozemku, který vlastní společenství vlastníků toho domu, budu mít nárok také na poměrnou část toho pozemku? Jedná se mi o to, abych pak nemusela platit nájem z pozemku?

Odpovědět
Rádce | 06.12.2013

Posílám odpověď na váš dotaz – odpověď jsem konzultovala s právníkem.

Součástí bytu, který je zapsán jako samostatná jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů je vždy také podíl na společných částech domu a podíl na pozemku pod ním. Tato jednotka (byt) se vždy převádí i s těmito podíly, jinak je smlouva o převodu neplatná a katastr nemovitostí převod nezapíše. Pokud máte pod termínem „Společenství vlastníků domu“ na mysli společenství vlastníků jednotek (označované někdy také jako „SVJ“), tak toto společenství obvykle nevlastní žádný významný majetek a pouze vykonává správu společných části domu, v němž jsou jednotky (byty) umístěny. Nemělo by tedy dojít k situaci, že některý vlastník jednotky nevlastní podíl na pozemku a tento pozemek vlastní SVJ. Jinak by tomu ovšem bylo, pokud by šlo v případě „bytu“ nikoli o samostatnou bytovou jednotku zapsanou v katastru nemovitostí, ale např. pouze o část domu v podílovém spoluvlastnictví několika vlastníků. V takovém případě by ovšem v domě nevzniklo SVJ jak píšete, a proto považuji tuto variantu za nepravděpodobnou.

Vzhledem k tomu, abychom dokázali odpověď opravdu na váš případ, museli bychom znát detailnější informace. Pokud vám zaslaná odpověď nepostačuje, prosím, ozvěte se ještě jednou.