Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Nový zákon o spotřebitelském úvěru – výhodnější podmínky pro žadatele o hypotéku

Lepší podmínky a zvýšení ochrany spotřebitele, to přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru, který byl vládou schválen v prosinci roku 2015.Impuls přišel od Evropského parlamentu a Rady, v rámci kterého byla v roce 2014 vydána nová směrnice, již jsou evropské státy nuceny do 21. 3. 2016 implementovat do svých právních řádů.

Zákon upravuje podmínky pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů a těch, kteří úvěr zprostředkovávají. Úprava se vztahuje mimo jiné také na hypoteční úvěry.

Pro ty, kdo si chtějí zřídit hypoteční úvěr, přinese tato novela zásadní výhody. Banky budou muset poskytnout žadatelům o hypotéku přehlednější a přesnější informace o úvěru, zejména budou muset uvádět celkovou nákladovost úvěru, tedy zjednodušeně řečeno – kolik žadatel za půjčení zaplatí. To umožní snadnější porovnání jednotlivých nabídek hypoték napříč bankovním spektrem. Navíc budou mít žadatelé 14 dní od obdržení nabídky úvěru čas na rozmyšlenou. Po tuto dobu totiž poskytovatel úvěru dle novely podmínky úvěru nesmí změnit. Žadatelé o úvěr tak budou mít dostatek času na porovnání různých nabídek a vyhledání té nejlepší možnosti.

Díky novele dojde také ke snížení smluvních pokut, jež jste nuceni zaplatit, pokud se splátkou otálíte, a to ze současné0,5 % hodnoty dlužné částky denně na 0,1 % denně. Nejvyšší možnou pokutou bude 70 % z výše celé půjčené částky, maximální výše pokuty je pak stanovena na 200.000 Kč.

Další výraznou změnou bude možnost předčasného splacení úvěru bez sankcionování spotřebitele. Poskytovatel bude mít nárok jen na tzv. účelně vynaložené náklady, které mu při předčasném splacení objektivně vznikly. Navíc novela stanovuje několik případů, za kterých bude možné úvěr splatit předčasně zcela zdarma. Jedná se o případy zásadních životních situací dlužníka či jeho manžela/manželky nebo partnera/partnerky, které by vedly ke snížení schopnosti úvěr na bydlení splácet. Jde o případy:

  • dlouhodobé nemoci
  • invalidity
  • rozvodu
  • úmrtí

Přínosné pro klienty s hypotečními úvěry bude také možnost splatit 20 % půjčené částky vždy jednou ročně bez jakéhokoli poplatku.

Zákon nově klade mnohem vyšší nároky na ty, kteří chtějí poskytovat nebankovní úvěry. Dosud mohl podnikat v úvěrech v podstatě kdokoliv s živnostenským listem, nově však budou muset potenciální poskytovatelé úvěrů složit odborné zkoušky a minimálním dosaženým vzděláním bude středoškolské ukončené maturitou. Nejpřísnější pak zřejmě bude povinnost poskytovatelů disponovat po celou dobu své činnosti kapitálem ve výši minimálně 20 miliónů Kč.

Mění se také způsob dohledu a kontroly institucí, které půjčky poskytují. Dohled má nyní na starosti Česká obchodní inspekce, která má však omezené pravomoci – nově tedy přejdou dohledové a licenční pravomoci do rukou České národní banky. Lze tedy předpokládat, že se razantně sníží počet nebankovních poskytovatelů úvěrů, zejména těch nepoctivých.

 3,629 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 18.02.2016

Vložit komentář