Kdy se neplatí daň z prodeje nemovitosti

Daň z prodeje nemovitosti je záležitostí, která může v České republice zatížit majitele nemovitosti v případě, že tuto nemovitost prodává. Nicméně, ne vždy je třeba platit tuto daň. Existují určité situace a výjimky, kdy se daň z prodeje nemovitosti neplatí. V tomto článku se podíváme na tyto situace podrobněji.

1. výměna nemovitosti

Jednou z situací, kdy se daň z prodeje nemovitosti neplatí, je výměna nemovitosti. Pokud dojde k dohodě mezi dvěma stranami, které vlastní nemovitosti, a tyto nemovitosti si vymění, není třeba platit daň z prodeje. Tato transakce se považuje za výměnu majetku a není zatížena daní.

2. dědictví

Dalším případem, kdy se daň z prodeje nemovitosti neplatí, je případ dědictví. Pokud zdědíte nemovitost po zemřelém příbuzném, neprodáváte ji, ale přebíráte ji v rámci dědictví. V takovém případě nevzniká povinnost platit daň z prodeje.

3. darování nemovitosti

Darování nemovitosti je dalším příkladem, kdy není třeba platit daň z prodeje. Pokud někomu darujete svou nemovitost, není to považováno za prodej a nepodléhá daně. Je však třeba brát v úvahu možné daryovací dani, které mohou vzniknout v souvislosti s darem nemovitosti.

4. nemovitost jako trvalé bydliště

Pokud vlastníte nemovitost, kterou máte za trvalé bydliště, můžete být osvobozeni od daně z prodeje. Tato výjimka platí pouze v případě, že jste danou nemovitostí trvale bydleli alespoň po dobu 2 let před prodejem.

5. nemovitosti pod určitou hodnotou

V České republice platí určitý limit pro osvobození od daně z prodeje nemovitosti. Pokud prodejní cena nemovitosti nepřesáhne určitou hodnotu stanovenou zákonem, není třeba platit tuto daň. Je však třeba sledovat aktuální legislativu, protože tyto limity se mohou měnit.

Kdo je povinen platit daň z prodeje nemovitosti?

Daň z prodeje nemovitosti platí ten, kdo prodává nemovitost. Kupující nemusí tuto daň platit.

Jaká je sazba daně z prodeje nemovitosti?

Sazba daně z prodeje nemovitosti se liší podle hodnoty nemovitosti a délky jejího vlastnictví. V České republice se pohybuje mezi 3 % až 4 % z prodejní ceny.

Musím daň z prodeje nemovitosti platit okamžitě?

Daň z prodeje nemovitosti musí být uhrazena do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy. Je důležité mít tuto povinnost na paměti a zajistit, aby byla daň zaplacena včas.


Viz také:

Kira

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Kira

Napsat komentář