Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Daň z nemovitosti

Dobrý den, jsem majitelkou 1/3 pozemku a musím platit daň na FÚ i za ostatní dva vlastníky. Vlastníci uvedení v KN již zemřeli. Můžete mi poradit, jak se své 1/3 zbavit nebo nějaké jiné řešení jak neplatit daň na FÚ za cizí? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Rádce | 13.05.2014

Dobrý den, paní Zapletalová,

děkujeme vám za dotaz a posíláme stručnou odpověď na váš dotaz.

Platit daň z nemovitosti za ostatní spoluvlastníky není Vaše povinnost, ačkoli to z titulu společného zástupce činit můžete. Pokud byste se ovšem rozhodla v budoucnu hradit daň z nemovitosti pouze ze svého podílu, je to možné, a to tak, že do 31. ledna příslušného zdaňovacího období podáte daňové přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl, kdy daň budete nadále odvádět pouze za něj, nikoli za celý pozemek (tedy jako spoluvlastník platíte daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající Vašemu podílu na nemovité věci).

Je třeba dodat, že v případě, že toto daňové přiznání za svůj podíl podáte, má povinnost podat daňové přiznání za svůj podíl na nemovité věci rovněž každý z ostatních spoluvlastníků samostatně. Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

Pokud jde o zemřelé spoluvlastníky, není-li dědické řízení do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel, pravomocně ukončeno, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podává dědic na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, bylo podáno současným společným zástupcem nebo společným zmocněncem.

Z opatrnosti dodáváme, že tento postup nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

S pozdravem,

Broňa