Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Změny v občanském zákoníku

Od ledna příštího roku vstoupí v platnost nový občanský zákoník, který přinese výrazné změny v oblasti převodu nemovitosti. Jeho cílem je postupné sloučení vlastnictví staveb a pozemků.

obč zákoník
Zdroj: http://bit.ly/1clTvwU

Pokud jsou stavba a pozemek v rukou různých vlastníků, nový občanský zákoník předpokládá zřízení vzájemných předkupních práv. Pokud však stavba i pozemek náleží jedinému vlastníkovi, dnem účinnosti nového zákoníku stavba přestává být samostatným předmětem transakcí a stává se součástí pozemku. Cílem nového znění zákona je tedy především spojení pozemků a staveb do jednoho celku.

Zákonná předkupní opatření lze však vnímat i jako určitou formu ochrany zájmů vlastníků nemovitostí. Snižuje pravděpodobnost, že by se pozemky pod jejich nemovitostmi dostaly do rukou spekulantů, kteří by je pak tlačili k prodeji.

Konkrétní znění nového občanského zákoníku, týkající se nemovitostí:

  • § 3054 nového občanského zákoníku

Stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.

  • § 3055 nového občanského zákoníku

Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí.

Novinky v občanském zákoníku přinesou změny, které v mnoha aspektech ovlivní praxi fungování trhu s nemovitostmi. Abychom vám pomohli včas se zorientovat a přizpůsobit změnám svá rozhodnutí, budeme se této problematice na našem blogu pravidelně věnovat.

Samozřejmě nadále platí, že pokud chcete mít při koupi nemovitosti jistotu, že všechny právní náležitosti budou beze zbytku naplněny v souladu se zákonem, neváhejte a ozvěte se nám. Rádce pro vaši nemovitost má ve svém týmu profesionály, kteří vše bezplatně zařídí za vás.

 29,592 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 15.10.2013

Vložit komentář