Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Změna pojmů: z obyčejného bytu se stala jednotka.

Od 1. ledna 2014 už nekupujete byt, ale jednotku. V praxi se toho příliš nemění, ale může se upravit váš podíl na společných prostorách domu. Hlasovat se bude písemně a jako vlastníci máte nové povinnosti.

Co kupujete spolu s bytem

Když jste si v minulosti kupovali byt, převáděla se na vás vlastnická práva na byt, tedy prostorově vymezenou část domu určenou k bydlení. To stále platí. Spolu s novým místem k bydlení získáváte také spoluvlastnický podíl na společných prostorech v domě:

*  kočárkárna
*  prádelna
*  sušárna
*  sklep
*  výtah
*  společná terasa či lodžie aj.

Jak se podíl stanoví

Podíl se zpravidla stanovuje podle vzájemného poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové ploše všech bytů v domě. Velikost tohoto podílu se pak odráží na výši příspěvků na správu domu, tedy na částce určené do fondu oprav.

Obecně lze tedy říci, že např. rodina Novákových žijící v 3 + 1 má větší podíl na společných prostorech, než Růžičkovi v 2 + 1, a mají tedy předepsané vyšší poplatky do fondu oprav. V tomto ohledu zůstává vše při starém.

Spravedlivé rozdělení

Od roku 2014 je možné rozdělit poplatky tak, aby byly spoluvlastnické podíly pro všechny vlastníky jednotek stejné. To znamená i stejně vysoké poplatky pro všechny v domě.

Druhou alternativní novinkou je možnost přihlédnout k tomu, že někdo využívá konkrétní prostor (např. lodžii) výhradně jen pro sebe, nebo ho naopak nevyužívá vůbec. Oficiálně je to specifikováno tak, že lze posuzovat povahu, rozměry a umístění konkrétního prostoru ve společném vlastnictví a stanovit podle toho výši příspěvku. V případě lodžie využívané např. výhradně panem Vokurkou bude poplatky platit jen on sám.

Písemné hlasování vlastníků je tady!

Od 1. ledna je možné rozhodovat o dění v domě pomocí hlasování per rollam, tedy korespondenčně. V praxi se jedná o možnost hlasovat i mimo zasedání všech vlastníků. Po tomto způsobu rozhodování volali mnohá společenství vlastníku jednotek už dlouho dobu. Často se totiž stávalo, že o zásadních věcech (např. o opravě výtahu) nemohli rozhodnout, protože se vlastníci ve sjednaný termín nedostavili.

A kdy je možné hlasovat písemně?

*  V případě, že není svolané zasedání způsobilé rozhodnout – tedy při nedostatečném počtu přítomných vlastníků.

*  V jiných případech lze písemně hlasovat jen za předpokladu, že to povolují stanovy společenství vlastníků jednotek. Z tohoto důvodu se budou na mnoha místech stanovy  upravovat.

Novinky ve fungování společenství vlastníků jednotek by měly přinést jednoduší správu i administrativu. Nebo to vidíte jinak? Podělte se s námi o vlastní zkušenosti. Posléze se společně zaměříme na nové povinnosti, které vznikají samotným vlastníkům jednotek.

 2,805 total views,  4 views today

Autor: Rádce
Dne: 03.02.2014

Vložit komentář