Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Smlouva sem, smlouva tam. Kde všude se musíte upsat, než získáte byt

Celý proces koupě nemovitosti je taková malá autogramiáda. Kromě stvrzení spolupráce se zástupcem kupujících nebo realitní kanceláří vás čeká obsáhlé papírování v bance. Než se k němu ale dopracujete, musíte provést rezervaci.

Zarezervujte si svou budoucí nemovitost

Rezervační smlouva zajišťuje, že po předem stanovenou dobu neprodá realitní kancelář nebo sám prodávající nemovitost jinému zájemci, byť by nabídl vyšší sumu. Tato smlouva vám dává čas na vyřízení hypotečního úvěru v bance. Podpisu rezervační smlouvy by mělo předcházet i ujednání o znění následující kupní smlouvy nebo aspoň její náhled. Pokud by se totiž ve finální kupní smlouvě objevily nesrovnalosti a k podpisu by nedošlo, přišli byste o svůj rezervační poplatek.

Rezervační smlouva musí obsahovat:

 • lhůtu, během níž pro vás nemovitost rezervována

 • zákaz prodeje jiné osobě během rezervace

 • výši rezervačního poplatku

 • podmínky vrácení rezervačního poplatku (i pro případ, že vám banka neposkytne úvěr)

 • finální kupní cenu nemovitosti

 • započítání poplatku do kupní ceny

 • rozhodnutí, zda se dále připraví Smlouva o smlouvě budoucí nebo rovnou kupní smlouva

Smlouva o smlouvě

Smlouva o smlouvě budoucí, celým názvem Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí, slouží jako doklad bance o účelu hypotečního úvěru. Tato smlouva dokonce může nahradit rezervační smlouvu.

Prostřednictvím takové smlouvy v podstatě s prodávajícím uzavřete dohodu o tom, že později podepíšete i kupní smlouvu. Termín uzavření kupní smlouvy je konkrétně specifikován. Pokud ve sjednaném termínu k podpisu nakonec nedojde, dohoda padá a vy přicházíte o svou jistinu. Tu totiž musíte složit při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nebo smlouvy rezervační.

A co všechno v ní musí být?

 • určení obou smluvních stran

 • závazek k uzavření kupní smlouvy

 • termín uzavření kupní smlouvy

 • kupní cenu nemovitosti, nebo alespoň způsob jejího určení

 • ideálně i přiloženou kupní smlouvu

 • podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit

Nerozdávejte podpisy bezhlavě

Nic ale nepodepisujte dříve, než se ujistíte, že jste si s prodávajícím skutečně ujasnili všechny podmínky koupě. Co to znamená? Tak například stanovení výše ceny nemovitosti nestačí. Musíte také chtít písemně zaručit, co vše je v ceně zahrnuto (daň z převodu, provize pro realitní kancelář, poplatky za katastr). Dále chtějte mít písemně doložené, co všechno v kupovaném bytě či domě zůstane a samozřejmě jakým způsobem proběhne samotná platba.

Aby všechno proběhlo tak jak má, tzn. aby jednotlivé smlouvy skutečně obsahovaly všechny potřebné náležitosti, zajistí Rádce. Zástupce kupujících obecně dohlíží na to, zda je veškerá administrativa v pořádku a má na povel její plynulý chod i právní kontrolu. Posléze s vámi bude konzultovat odhadní cenu a její dopad na financování. Definici jednotlivých kroků najdete zde, nebo se můžete zkusmo a bezplatně spojit s našim Rádci.

1,674 total views, 2 views today

Autor: Rádce
Dne: 18.06.2014

Vložit komentář