Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

S novým občanským zákoníkem přišel i výměnek

Výměnek se po několika desetiletích opět vrací do české legislativy. Zjistili jsme pro vás, proč se tak stalo a co to vlastně znamená.

Co je to výměnek

Takzvané bydlení výměnou za určité služby, slangově nazývané také vejminek, bylo kdysi samozřejmostí. Rodiče nebo prarodiče přenechali svým dětem a vnoučatům nemovitost s určitými podmínkami. Většinou zahrnovaly poklidné dožití v daném domě nebo bytě, finanční a jiné zaopatření na dobu určitou i neurčitou, či jiné “služby”. Říkáte si, tohle je přece samozřejmé dodnes i bez oficiální platnosti výměnku… Pletete se. Realita mohla vypadat i takto:

Paní X oficiálně přenechal svůj rodinný domek svému synovi. Domluvili se na tom, že ji v domě nechá takříkajíc dožít a postará se o to, aby jí nic nechybělo, jak finančně, tak hmotně. Po nějaké době se syn oženil a všechno se změnilo. Na popud manželky umístil svou matku do pečovatelského domu, aniž by s tím souhlasila. Dům se prodal a paní X zůstali jen oči pro pláč.

Zdá se vám ten příběh povědomý? Děti se o své rodiče postarají jinak, jen aby mohly z přenechané nemovitosti čerpat užitky dříve, než si dojednali. Až doposud to byla celkem běžná praxe. A právě kvůli takovému přístupu byl výměnek opět zařazen do občanského zákoníku.

Formality výměnku

Rozhodnete-li se teď nebo někdy v budoucnu darovat nemovitost někomu jinému, máte právo přímo do darovací smlouvy zahrnout ustanovení o zřízení výměnku. Tedy věcného břemene na nemovitost, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Jeho specifikace může být strohá i velmi podrobná. Do smlouvy lze zahrnout:

*  dobu obývání nemovitosti,
*  možnost užívání dalších stavení a ploch náležících k nemovitosti,
*  finanční zajištění ,
*  hmotné zajištění.

V darovací smlouvě s výměnkem můžete také specifikovat konkrétní služby a úkony, které od osoby zavázané k výměnku očekáváte. Např. pravidelný odvoz na lékařské prohlídky, pravidelné návštěvy či výpomoc s nákupem. Záleží jen a jen na domluvě. Výměnkář podpisem takové smlouvy získává stejná práva jako klasický nájemník.

Služebnost bytu.

Tento pojem najdete také v novém občanském zákoníku a ve své podstatě specifikuje obdobné podmínky užívání nemovitosti jako výměnek. A stejně tak se vkládá do katastru. Říká se tomu věcné břemeno dožití, kterým si můžete například vymínit užívání již prodaného bytu, než zemřete.

Služebnost může být ale také bezúplatná. V praxi to znamená, že se například dohodnete na bydlení bez placení nájmu s tím, že zřízení služebnosti se odrazí na ceně nemovitosti.

Oficiální uzákonění výměnku bohužel poukazuje na to, že byli darující příliš důvěřiví a obdarovaní nedočkaví. Úplnou novinkou v legislativě ale není. V podstatě se jedná o doposud používané věcné břemeno dožití, jen blíže specifikuje povinnosti výměnkáře a umožňuje jejich podrobný zápis. Smyslem staronového zákona je občany v tomto smyslu lépe chránit, obdobně jako nájemníky či vlastníky bytů. Příště se proto zaměříme na změny týkající se nového vnímání bytu jako bytové jednotky.

 6,180 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 31.01.2014

Vložit komentář