Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

S novým občanským zákoníkem přišel i výměnek

Výměnek se po několika desetiletích opět vrací do české legislativy. Zjistili jsme pro vás, proč se tak stalo a co to vlastně znamená.

Co je to výměnek

Takzvané bydlení výměnou za určité služby, slangově nazývané také vejminek, bylo kdysi samozřejmostí. Rodiče nebo prarodiče přenechali svým dětem a vnoučatům nemovitost s určitými podmínkami. Většinou zahrnovaly poklidné dožití v daném domě nebo bytě, finanční a jiné zaopatření na dobu určitou i neurčitou, či jiné “služby”. Říkáte si, tohle je přece samozřejmé dodnes i bez oficiální platnosti výměnku… Pletete se. Realita mohla vypadat i takto:

Paní X oficiálně přenechal svůj rodinný domek svému synovi. Domluvili se na tom, že ji v domě nechá takříkajíc dožít a postará se o to, aby jí nic nechybělo, jak finančně, tak hmotně. Po nějaké době se syn oženil a všechno se změnilo. Na popud manželky umístil svou matku do pečovatelského domu, aniž by s tím souhlasila. Dům se prodal a paní X zůstali jen oči pro pláč.

Zdá se vám ten příběh povědomý? Děti se o své rodiče postarají jinak, jen aby mohly z přenechané nemovitosti čerpat užitky dříve, než si dojednali. Až doposud to byla celkem běžná praxe. A právě kvůli takovému přístupu byl výměnek opět zařazen do občanského zákoníku.

Formality výměnku

Rozhodnete-li se teď nebo někdy v budoucnu darovat nemovitost někomu jinému, máte právo přímo do darovací smlouvy zahrnout ustanovení o zřízení výměnku. Tedy věcného břemene na nemovitost, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Jeho specifikace může být strohá i velmi podrobná. Do smlouvy lze zahrnout:

*  dobu obývání nemovitosti,
*  možnost užívání dalších stavení a ploch náležících k nemovitosti,
*  finanční zajištění ,
*  hmotné zajištění.

V darovací smlouvě s výměnkem můžete také specifikovat konkrétní služby a úkony, které od osoby zavázané k výměnku očekáváte. Např. pravidelný odvoz na lékařské prohlídky, pravidelné návštěvy či výpomoc s nákupem. Záleží jen a jen na domluvě. Výměnkář podpisem takové smlouvy získává stejná práva jako klasický nájemník.

Služebnost bytu.

Tento pojem najdete také v novém občanském zákoníku a ve své podstatě specifikuje obdobné podmínky užívání nemovitosti jako výměnek. A stejně tak se vkládá do katastru. Říká se tomu věcné břemeno dožití, kterým si můžete například vymínit užívání již prodaného bytu, než zemřete.

Služebnost může být ale také bezúplatná. V praxi to znamená, že se například dohodnete na bydlení bez placení nájmu s tím, že zřízení služebnosti se odrazí na ceně nemovitosti.

Oficiální uzákonění výměnku bohužel poukazuje na to, že byli darující příliš důvěřiví a obdarovaní nedočkaví. Úplnou novinkou v legislativě ale není. V podstatě se jedná o doposud používané věcné břemeno dožití, jen blíže specifikuje povinnosti výměnkáře a umožňuje jejich podrobný zápis. Smyslem staronového zákona je občany v tomto smyslu lépe chránit, obdobně jako nájemníky či vlastníky bytů. Příště se proto zaměříme na změny týkající se nového vnímání bytu jako bytové jednotky.

 7,316 total views,  10 views today

Autor: Rádce
Dne: 31.01.2014

Vložit komentář