Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Zástavní právo soudcovské

Dobrý den, v roce 2008 jsem koupil nemovitost, ale do dnešního dne nejsem na katastru zapsán jako majitel. Důvodem je zástavní právo soudcovské, které však v době koupě na katastru ještě nebylo uvedeno. Původní majitel všechny své pohledávky již uhradil,ale zástavní právo na katastru stále trvá.   Prosím je nějaký způsob jak nemovitost zapsat na mou osobu? Nebo jak postupovat k smazání zástavy? Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Rádce | 25.03.2014

Vážený pane,

děkujeme za zaslání dotazu. O odpověď jsem požádala našeho právníka:

V první řadě zřízení soudcovského zástavního práva nebrání v uskutečnění převodu nemovitosti, tudíž pokud by jste podal návrh na vklad Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí, měl by jej katastr zapsat a vy se tak definitivně stanete vlastníkem nemovitosti, kterým v tento okamžik věcně právně nejste.

Současně Vám v této doporučujeme neprodleně celou problematiku řešit se soudem, který soudcovské zástavní právo vydal. Jedná se totiž o řízení o výkonu rozhodnutí, kdy v případě,
že pohledávka byla uhrazena, tak soud takové řízení zastaví a vyrozumí katastrální úřad o tom, aby zástavní právo vymazal.

Pokud tak nebylo doposud učiněno, je reálně možné, že soud doposud ani neví, že k uhrazení pohledávky došlo – o této skutečnosti ho však měl vyrozumět dlužník nebo věřitel, soud však může rozhodnout i bez jejich návrhu, pokud se o této skutečnosti dozvěděl a pokud mu je prokázána.

Teprve na základě rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí může katastr nemovitostí přistoupit k odstranění soudcovského zástavního práva.

Skutečné řešení výše uvedeného problému však přesahuje rámec možností této poradny, jelikož se jedná o komplexní právní vztah mezi Vámi, bývalým vlastníkem nemovitosti jako dlužníkem, věřitelem a soudem, kdy ani není jasné, zda můžete doložit, že pohledávka skutečně byla uhrazena.

Pokud pohledávka byla uhrazena, není jasné, proč nedal bývalý vlastník nemovitosti návrh zastavení výkonu rozhodnutí apod.
Navíc se jedná o problematiku starou bezmála 6 let, proto Vám doporučujeme obrátit se odborníka ve věci, např. advokáta,
který veškeré Vaše podklady k tomuto případu zhodnotí a poradí Vám další postup, a to i ve věci zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, ke kterému je potřeba vyplnit příslušný formulář.

Pokud by jste si přál další pomoc, prosím, neváhejte se ozvat zpátky. Jinak vám přejeme hodně štěstí a jsme nadále k službám.

Váš Rádce