Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Společné jmění manželů

Dobrý den,
mám dva dotazy.
1/
I když jsem vdaná a máme nezúžený majetek , mohu z peněz za prodej svého domu opět koupit dům sama, aniž bych si ho kupovala s manželem ?
Tzn. zda bych i nadále byla výhradním vlastníkem a kdybych se v budoucnu rozvedla, nebude mít ani nadále manžel nárok na finanční vyrovnání ?
2/
Když dům prodám a následně se rozvedu nemusím manželovi zajistit náhradní bydlení.?Jestli ano , tak jaké ?
Stačí nájemní byt jen zajistit, s tím že si ho bude hradit sám?
Děkuji za vaše odpovědi.
 

Odpovědět
Rádce | 27.03.2014

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.

Odpovědi zní takto:

1) Pokud byl dům ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů před vznikem manželství, jedná se o jeho výlučný majetek.
V případě, že by dům prodal a z prostředků získaných z prodeje koupil jinou nemovitost, i ta bude ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.
V případě rozvodu tento majetek nebude předmětem vypořádání společného jmění manželů. Pokud by se však v domě nacházela rodinná domácnost, nesmí manžel, který je vlastníkem domu, bez souhlasu druhého manžela dům prodat, ledaže by manželovi nebo rodině zajistil obdobné bydlení.

2) Náhradní bydlení by bylo nutné zajistit pouze v případě, že by se v domě nacházela rodinná domácnost a rozvedení manželé by se nedohodli o bydlení druhého manžela a druhý manžel by pečoval o nezletilé dítě.
V tomto případě může soud na návrh manžela založit v jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení podle okolností případu, nejdéle však do doby, než takové dítě nabude trvale schopnost samo se živit, a za úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým.

Váš Rádce