Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Lhůta na náhradu škody při prodeji domu

Dobrý den, vidím, že zastupujete spíše kupující, ale prosím o radu na koho se obrátit jako prodávající. Jsem nemocná a bojím se, aby mě kupující nepodrazili. Jsem nucená kvůli zdraví prodat dům. Vím o nějakých změnách v zákonech, které se týkají času do kdy se můžou projevit skryté závady. A do kdy může kupující na mě, jako prodávající, žádat náhradu škody. Děkuji za odpověď a pomoc Boháčková Jana

Odpovědět
Rádce | 27.03.2014

Vážená paní Boháčková,

v kontextu Vašeho dotazu uvádíme, že pro přípravu kupní smlouvy k prodeji nemovitostí se můžete obrátit jak např. na kteréhokoliv advokáta, tak např. na realitní kanceláře, které poskytují komplexní pomoc, včetně pomoci právní, při vyřízení prodeje nemovitosti.

Pokud jde o Váš dotaz ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady věci, dle § 2084 občanského zákoníku je prodávající povinen upozornit kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá dle § 2100 NOZ vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (v okamžiku nabytí vlastnického práva kupujícím), byť se projeví až později.
Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Pokud jde o uplatnění práva z vadného plnění, spočívajícího ve vadě skryté, kupující by měl skryté vady oznámit prodávajícímu do pěti let od nabytí (§2129 odst. 2 NOZ).
Neoznámí-li kupující skrytou vadu v této lhůtě, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada
nebyla včas oznámena.
Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo
musel vědět.

Rozhodně však opětovně pro přípravu a uskutečnění prodeje Vaší nemovitosti doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc.

S pozdravem

Váš Rádce