Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

odejmutí daru nemovitosti

Dobrý den mám dotaz, darovali jsme dceři a synovy nemovitost,je na ni hypotéka syna my jsme spoluručitelé.Díky jejím dluhům jsme se poté sami dostali do insolvence . Nyní jsme chtěli dar od syna vrátit,ale banka nám to nepovolila,že dcera tam má exekuci kterou splácí za bývalého manžela.Syn měl také ,ale tu jsme vyplatily takže jeho polovina je čistá.jenže ted prasklo že je návykový,měl nastoupit dnes léčbu,odjel ale pravděpodobně nenastoupil je v podmínce a pravděpodobně tedy brzo nastoupí VT..Má dluhy které doposud za naši pomoci splácíme.Hrozí však ,že brzo nemovitost zadluží dalšími exekucemi,nejsme nadále schopni za něj vše platit Chtěli bychom jako poslední možností požádat soud o vrácení daru podle novely zákona .Otázka zní-když podáme žádost sami bez advokáta jaké pro nás budou soudní náklady,zda vůbec na to budeme mít nebo zda to bude muset platit syn,když by jsme vyhráli soud.Trvá to dlouho,co když během čekání na soudní přelíčení skočí exekuce co potom. Jsme zoufalí strácíme syna a střechu nad hlavou.Děkuji za odpověd

Odpovědět
| 23.06.2014

Dobrý den,

Ačkoli případy, kdy lze požadovat po obdarovaném vrácení daru, se s novou úpravou rozšířily, dle popsaného bohužel není jisté, že by je bylo možno využít. Přesněji řečeno, nově dárce již nepožaduje vrácení daru, nýbrž dar odvolá, přičemž k odvolání bude moci přistoupit ve dvou případech: 1) pro nouzi nebo 2) pro nevděk.
Předpokladem možnosti odvolání pro nouzi je skutečnost, že dárce poté, co došlo k darování, upadl do takové nouze, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby,
k jejíž výživě je povinen. Toto odvolání lze učinit v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k této výživě, přičemž obdarovaný se může zprostit povinnosti vydat dar zpět poskytováním toho, co je k této výživě třeba. Dále nebude mít obdarovaný povinnost vydat dar, pokud sám bude v obdobné nouzi jako dárce nebo pokud si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
V případě odvolání pro nevděk platí, že ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
V případě podání návrhu bez advokáta se platí pouze soudní poplatek, nicméně v případě, že vaše finanční situace vám neumožňuje poplatek zaplatit, je možnost podat na soud žádost o osvobození od soudních poplatků.

Váš Rádce