Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Lze prodat nemovitost úhrnkem?

Dobrý den, mám dotaz. Lze prodávat nemovitost (dům) jak stojí a leží (úhrnkem)? Jaké jsou dopady na kupujícího v případě reklamace vad?   Děkuji za odpověď.

Odpovědět
Rádce | 19.06.2014

Dobrý den.

Děkuji vám za zaslání dotazu a důvěru.

Prodávat nemovitost jak stojí a leží (úhrnkem) platná právní úprava neumožňuje.

Dle příslušného ustanovení občanského zákoníku platí, že přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. Smyslem tohoto ustanovení je umožnit zvláštní úpravu smluvní odpovědnosti za vady k věcem, které jsou ve smlouvě vymezeny úhrnně, tedy bez rozlišení věcí určených individuálně či druhově a bez ohledu na jejich jakost, množství a váhu („jak stojí a leží“) – tedy k věcem s nimiž se nakládá jako s celkem, tzn. nejsou jednotlivě konkrétně vymezeny, ale naopak jsou vymezeny pouze za použití jiných údajů, např. uvedením místa, kde se nacházejí (v případě nemovitosti by takto šlo přenechat například její vybavení).
V opačném případě by umožnění převodu věcí určených individuálně nebo druhově s doložkou „jak stojí a leží“ naprosto odporovalo smyslu zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci a výrazně by znevýhodňovalo kupujícího, neboť by nemohl svůj nárok z odpovědnosti za vady uplatnit.

V případě, že je kupní smlouvou převáděno vlastnické právo k nemovitostem, jedná se o převod věcí určených individuálně. Jejich platné přenechání úhrnkem tak nelze využít, jelikož, jak uvedeno výše, to se na převod věcí individuálně určených nevztahuje.

S pozdravem,

Rádce Broňa