Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Kabel vysokého napětí uložený na cizím pozemku je nemovitou věcí?

Kabel vysokého napětí uložený na cizím pozemku je nemovitou věcí? Prodej vlastnického práva k tomuto kabelu se potom provede podle občanského zákoníku, protože obchodní zná pouze smlouvu na zboží???

Odpovědět
Rádce | 06.12.2013

Dobrý den,
vlastník vedení vysokého napětí je oprávněn a zároveň i povinen zřídit za účelem vedení vysokého napětí věcné břemeno, které bude zatěžovat pozemek, na němž je vedení umístěno. S převodem takto zatížené nemovitosti na jiného vlastníka přechází i povinnost z věcného břemene, tj. povinnost strpět na svém pozemku vedení vysokého napětí. Vlastníkem takto umístěného vedení je vlastník přenosové soustavy, tj. nikoli vlastník pozemku. Informace o vlastníku přenosové soustavy lze dohledat v záznamu o věcném břemeni na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Věcné břemeno lze zřídit i proti vůli vlastníka pozemku.

S pozdravem

Broňa