Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Je možné jednostranně zvyšovat nájemné pronajímatelem?

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li je možné, aby pronajimatel zvýšil nájemné jednostranně lidem, kteří si sami zrekonstruovali bydlení vlastním nákladem a to na nejvyšší možnou částku, kterou zákon povoluje na m2 a to i přes to, že kvalita bydlení neodpovídá požadované částce?

Odpovědět
Rádce | 04.02.2014

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz.
Od 1. ledna 2014 již není možné jednostranně zvyšovat nájemné pronajímatelem, neboť zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu byl zrušen ke dni účinnosti nového občanského zákoníku, který nyní tuto problematiku upravuje. Pokud tedy pronajímatel nevyužil možnosti jednostranného zvýšení nájemného do konce roku 2013, může již toto zvýšení pronajímatel pouze písemně navrhnout nájemci. Pokud nájemce nesouhlasí s navrženým zvýšením nájemného, pronajímatel se může obrátit na soud, který rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé.

U rekonstrukce záleží, zda byla provedena se souhlasem pronajímatele či nikoliv. Obecně platí, že ke změně pronajaté věci je potřeba souhlasu pronajímatele. Bez takového souhlasu hrozí povinnost uvést věc do původního stavu. Pokud byl souhlas s rekonstrukcí udělen, provádí rekonstrukci nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.

V případě, že budete mít jakékoliv dodatečné otázky k uvedenému problému nebo k nemovitostem obecně, neváhejte nás kontaktovat.