Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Jak se změní nahlížení do katastru od 1. 1. 2014?

Sledování změn v katastru nemovitostí vyjde menší vlastníky na 200 korun. Počítá s tím návrh vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí, kterou se nyní zabývá legislativní rada vlády." Dá se tomu rozumět tak, že přístup na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ zůstane bez omezení.  

Odpovědět
Rádce | 06.12.2013

Nahlížení do katastru prostřednictvím webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (CUZK) zůstane i po 1.1.2014 beze změn a bude bezplatné. Nově je však od 1.1.2014 CUZKem zaváděna služba sledování změn ( tzv. hlídací pes), kdy vlastník nemovitosti či jiný oprávněný k dané nemovitosti (zástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, nájemce apod.) bude vyrozuměn v případě, že u jeho nemovitostí či nemovitostí, na kterých má právní zájem, dojde k nějaké změně. Tato služba hlídacího psa bude na žádost a bude zpoplatněná.

Bližší info např. zde http://www.financninoviny.cz/zpravy/sledovani-zmen-v-katastru-nemovitosti-ma-vyjit-na-200-korun/996745