Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Jak postupovat při přepsání majitele?

Dobrý den, před 40ti lety jsem od svého otce koupil domek. U něho byl kousek pole, ale protože ho užívalo zemědělské družstvo, tak jsme asi nepřepsali na mě. Po digitalizaci pozemků jsem zjistil, že je stále psané na otce, který před 10ti lety zemřel. Od roku 1990 platím z něho daň.   Jak mám prosím postupovat při přepsání pole? A je to finančně náročné?   Děkuji za případnou odpověď.

Odpovědět
Rádce | 25.03.2014

Dobrý den,

děkujeme za dotaz Rádci.

Jestliže nedošlo k převodu pozemku z Vašeho otce na Vás v době koupě domku (předpokládáme, že pozemek nebyl vůbec součástí kupní smlouvy), zůstal pozemek ve vlastnictví Vašeho otce až do jeho smrti.
Z tohoto důvodu je zásadní, jakým způsobem byl majetek Vašeho otce vypořádán v dědickém řízení, tzn. jestli jste dědil, pokud ano, tak zda jste byl jediným dědicem nebo zda bylo dědiců více apod. informace lze nabýt z příslušného usnesení, kterým bylo dědictví vypořádáno.

Současně je možné, že i kdyby jste nebyl dědicem uvedeného pozemku, nabyl jste vlastnické právo k pozemku jeho vydržením, jelikož jste užíval pozemek v dobré víře po dobu delší než 10 let,
což lze např. doložit i tím, že k pozemku hradíte daň.

Upozorňujeme však, že bez znalosti závěrů dědického řízení, případně dokumentace související s převodem domku, nelze určit doporučení dalšího postupu.
Problematika vydržení je navíc poměrně náročná a vydržení je nutno osvědčit veřejnou listinou, v tomto případě ve formě notářského zápisu.

Částku za jeho zhotovení, jakož i další postup ve věci Vám však přesně sdělí pouze notář, a to předem.

V případě, že by jste potřeboval zodpovědět další otázky nebo potřeboval pomoci s řešením tohoto případu, můžete se na nás obrátit.

Váš Rádce