Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Hranice pozemku

Přišla jsem na to, že na katastru nemovitostí mám větší pozemek než ve skutečnosti (dříve to byl jeden pozemek). Jedná se asi o 70 m2. Je šance pozemek od souseda dostat zpět? Děkuji a přeji hezký den.

Odpovědět
| 18.07.2014

Dobrý den,

Pokud se se sousedem o zpřístupnění části pozemku, jež Vám náleží, nedohodnete, nezbyde Vám, než se domáhat určení hranice v občanskoprávním řízení, a to podáním žaloby na určení vlastnického práva ke sporné části pozemku. Tento typ žaloby se využívá v případě, že mezi sousedy je spor o hranici, kdy každý z nich tvrdí, že hranice vede jinudy, nicméně jde jen o jejich „subjektivní“ spor; hranice je sporná jen mezi nimi. Objektivně soud může za pomoci znalce, příp. dalším dokazováním zjistit, kudy hranice vedou. Zpravidla postačí vytyčit hranice pozemků ve smyslu § 49 katastrálního zákona, ovšem může jít i o spor o vydržení části sousedního pozemku. Jde tu o formu ochrany vlastnického práva; rozsudek je deklaratorní, neboť deklaruje, kudy hranice (a tím i vlastnické právo) skutečně vede. Žalobní petit je třeba formulovat tak, že půjde o právě o spor o určení vlastnictví, jelikož mezi účastníky není shoda o průběhu objektivně zjistitelné hranice, v petitu se tedy nepožaduje stanovení průběhu hranice mezi pozemky, jež je předmětem jiného typu žaloby (tehdy, kdy hranici objektivně zjistit nelze).