Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Od ledna 2014 je stavba součástí pozemku. Co to znamená?

Máte-li v plánu na svém pozemku stavět nový dům, nemusíte ho už zapisovat do katastru. Od ledna 2014 je stavba součástí pozemku, automaticky k němu tedy přirůstá. Pokud ale pozemek není váš, potřebujete zřídit právo stavby.

Jednodušší kupní smlouvy

Uznání stavby jakou součásti pozemku znamená snazší situaci při koupi a prodeji. Nebudete kupovat/prodávat pozemek a dům. Nově budete uzavírat kupní smlouvu jen na pozemek, na němž stojí nějaká pevná stavba. Už tedy není nutné přepisovat vlastnická práva k pozemku a ke stavbě zvlášť, majitel převede jen vlastnická práva k pozemku.

Nový zákon platí pro všechny

Ustanovení o stavbě na pozemku neplatí jen pro nově vzniklé stavby, ale pro všechny. Tedy i pro ty, co na pozemcích už dávno stojí. Je-li majitel pozemku shodný s majitelem stavby, tzn., že je vlastní jedna osoba, může od ledna 2014 s pozemkem libovolně nakládat a všechny změny (prodej, dědictví, darování) se budou automaticky týkat i stavby.

Dva různí majitelé

Jiná situace nastává v případě, že jeden člověk vlastní stavbu a jiný zase pozemek. Nový občanský zákoník pro tyto případy zavádí povinné vzájemné předkupní právo. Chce-li jeden z nich svou nemovitost prodat, musí ji nejdříve nabídnout tomu druhému. Ten má tři měsíce na to, aby se rozhodl a zaplatil.

Dům na cizím pozemku

V souvislosti se stavbou na cizím pozemku a zákonného předkupního práva vznikly dvě nové situace:

  • Právo stavby – využije se v případě, že máte možnost stavět na cizím pozemku. V praxi jde o tzv. věcné právo k zatížení cizí věci, tedy zatížení pozemku stavbou.

    • Váš nový dům bude prohlášen za samostatnou nemovitost a nebude součástí pozemku, a to na dobu max. 99 let

  • Přestavek – zasahuje-li váš dům malou částí na sousední pozemek, stane se tato část pozemku vaším majetkem. Přestavek musíte sousedovi samozřejmě finančně kompenzovat, tedy zaplatit za zasaženou část cenu, která je obvyklá v dané lokalitě.

    • Přestavek lze zřídit jen v případě, že jste stavěli v dobré víře. Prokáže-li se, že jste cizí pozemek zabrali úmyslně, právo přestavku se vám neuzná.

Situace se trochu komplikuje u staveb na cizích pozemcích, které začaly vznikat v roce 2013 a ještě nedosáhly takové fáze, aby je bylo možné zapsat do katastru. Komplikace se mohou objevit u řešení hypoték. Tuto problematiku a její řešení si přiblížíme v dalším díle. Pokud jste právě v situaci, že stavíte na cizím pozemku a potřebujete vznikající dům použít jako zástavu pro banku, napište nám do komentářů své zkušenosti. Nevíte-li si už nyní rady, obraťte se na naši poradnu.

 5,545 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 24.02.2014

Vložit komentář