Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Katastrální zákon prochází zásadními změnami, Druhý díl

V minulém díle jsme vás informovali o novinách z občanského zákoníku 2014, které mají více ochránit kupce nemovitostí před podvodnými prodejci. Nyní se zaměříme na ochranu vlastníků nemovitostí a jejich lepší informovanost.

Majitelé nemovitostí jsou lépe chráněni

Pro začátek si připomeňme již známý příběh z praxe:

Pan A byl skutečný vlastník nemovitosti. Pan B tutéž nemovitost prodával panu C, ovšem na základě falešné plné moci. Podvodný obchod proběhl a pánové B a C podali na katastru návrh na změnu vlastnického práva. Úřad však byl povinen oznámit změny pouze prostředníkovi, který byl v tomto případě podvodníkem. Pan A se o prodeji své nemovitosti neměl šanci dozvědět

Z výše uvedeného příkladu jasně vyplývá, že původní stav katastrálního zákona dostatečně nechránil vlastníky nemovitostí před podvody. S tím je ale konec.

Tím se dostáváme k další vítané změně, kterou představuje povinnost úřadů informovat zapsané vlastníky o každém návrhu na změnu – o každém vkladu.

Lepší informovanost vlastníků

Jak už bylo výše popsáno, katastr nemovitostí je nyní povinen o každém návrhu vkladu informovat nejen všechny zúčastněné, ale vždy i vlastníka zapsaného v katastru. V minulosti totiž mohla nastat například takováto situace:

Pan C, podvodník, na základě falešné moci prodával nemovitost. Skutečný vlastník pan A se ale o podvodu nedozvěděl, protože katastr informoval pouze přímé účastníky řízení, tedy zastupujícího na základě plné moci. To se nyní již stát nemůže – katastr informuje vždy i vlastníka zapsaného v katastru.

Informace o změně bude nyní doručena takovou formou, jakou si na úřadě jako vlastník nemovitosti vyžádáte. Máte na výběr mezi:

  • datovou schránkou,
  • doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště,
  • e-mailem,
  • SMS zprávou.

V případě doporučeného psaní si musíte sami pohlídat, zda má katastr aktuální informace a o případných změnách bydliště úřad ihned informovat.

Nová služba pro sledování změn

Svoje nemovitosti můžete také hlídat prostřednictvím služby Sledování změn. Aktivujete ji na každé pobočce katastrálního úřadu nebo přes webovou aplikaci, to jen v případě, vlastníte-li datovou schránku.

Zřízení této služby stojí 200 Kč a platí se jednorázově. Chcete-li sledovat více než 20 nemovitostí na jednou, tedy v případě velkých firem, zaplatíte za každou jednu z nich 10 Kč ročně.

shutterstock_144683186

Co dělat v případě podezření na podvod

Pokud se i přes všechna nová opatření dozvíte, že byl proveden neoprávněný nebo mylný vklad, musíte ve lhůtě jednoho měsíce od tohoto zjištění provést na katastru nemovitostí tzv. poznámku spornosti a tu v následujících dvou měsících doložit soudu. Pokud to neprovedete ve stanoveném termínu, katastr poznámku prostě smaže.

Od roku 2014 se jednání s katastrálním úřadem prodraží. Souvisí to se zvýšením počtu vkladových položek. Platit například budete i ve chvíli, kdy konečně umoříte hypotéku, protože i výmaz zástavního práva je nyní v seznamu zpoplatněných vkladů. Novým i stávajícím správním poplatkům na katastru nemovitostí se budeme věnovat v dalším díle našeho seriálu Občanský zákoník 2014.

 

 Přečtěte si taky:

KATASTRÁLNÍ ZÁKON PROCHÁZÍ ZÁSADNÍMI ZMĚNAMI, PRVNÍ DÍL

KATASTRÁLNÍ ZÁKON PROCHÁZÍ ZÁSADNÍMI ZMĚNAMI, TŘETÍ DÍL

 3,722 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 08.01.2014

Vložit komentář