Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Katastrální zákon prochází zásadními změnami, Třetí díl

Na katastru na nás čeká hned několik nových poplatků. Stát totiž počítá s tím, že v tomto roce vybere na poplatcích až o 300 milionů víc. Z našich předchozích článků o změnách na katastrálním úřadě jste se dozvěděli, že jste jako majitelé nebo potencionální kupci nemovitostí lépe chráněni proti podvodům. Větší bezpečnost, tedy výkonnější práce úředníků, se musí odrazit i finančně. A co se tedy mění?

Více poplatků

Od roku 2014 se jednání s katastrálním úřadem pěkně prodraží. Počet zápisů do katastru nemovitostí formou vkladu se totiž zvýšil. Z původních pěti je jich dnes dvacet a za každý zaplatíte 1 000 Kč.

Platit budete i ve chvíli, kdy konečně umoříte hypotéku, protože i výmaz zástavního práva je nyní v seznamu zpoplatněných vkladů. Nově jsou také zpoplatněny například záznamy při postupování pohledávek nebo vklad o zástavním právu.

Novinky v zápisech

Jako převratná novinka roku 2014 je všude přetřásána nová povinnost zapisovat do katastru také ceny, za které byly nemovitosti prodány. Novinka to zajisté je, ale pro konečné klienty to žádný užitek mít nebude. Možná v budoucnu se dočkáme cenových map a jiných aplikací.

Povinnost zápisu ceny neplatí zpětně, ale jen pro ty nemovitosti, u nichž budou probíhat změny ve vlastnictví od 1. 1. 2014. Takže nakonec cenu, za kterou stávající majitel nemovitost koupil, si můžete, stejně jako v letech minulých, zjistit vyžádáním opisu nabývacího titulu (kupní smlouva). Bude vás to stát 20 Kč za A4 a musíte prokázat svou totožnost. Všechny žadatele bude katastr evidovat, takže jako vlastník nemovitosti se můžete podívat, kdo se o cenu vašeho domu zajímal.

Vkladem na katastrálním úřadě nově ohlásíte:

 • vznik,
 • zánik,
 • změnu,
 • promlčení,
 • uznání existence/neexistence všech možných práv (jejich kompletní seznam najdete na stránkách katastru).

Důležité správní poplatky

Katastr nemovitostí nadále podrobně specifikuje poplatky za běžně vyhledávané služby, jako je výpis z katastru či kopie mapy. Jejich výše se od loňského roku nezměnila:

 • Výpis nebo opis z katastru nemovitostí – 100 Kč
 • Kopie katastrální mapy – 50 Kč
 • Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru – 1 000 Kč
 • Přijetí prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci – 500 Kč

Výpis nebo opis z katastru můžete získat i na Czech pointu. Pozor, cena ale není stejná jako na katastru. Na Czech pointu zaplatíte totiž za každou stránku výpisu:

 • první strana – 100 Kč,
 • každá další strana – 50 Kč.

Výsledný dokument může mít opravdu mnoho stran a cena se pak může vyšplhat i k tisícovce.

Snahu zákonodárců lépe ochránit vlastníky nemovitostí před škodami na jejich majetku musíme pochválit. Je nutné ale zdůraznit, že větší míra starostlivosti je nyní na vás. Ať s nastolenými změnami souhlasíte či nikoli, jedno je jisté – dávají vám větší jistotu.

Chcete-li mít během budoucích transakcí s nemovitostmi větší jistotu, kontaktujte Rádce nebo využijte naši odbornou Poradnu.

Přečtěte si taky:

KATASTRÁLNÍ ZÁKON PROCHÁZÍ ZÁSADNÍMI ZMĚNAMI, PRVNÍ DÍL

KATASTRÁLNÍ ZÁKON PROCHÁZÍ ZÁSADNÍMI ZMĚNAMI, DRUHÝ DÍL

 

 3,336 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 14.01.2014

Vložit komentář