Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Jako vlastník jednotky se musíte řídit novými pravidly. Víte jakými?

Rok 2014 je v mnoha ohledech přelomový. Novinky se týkají i práv a povinností vlastníků jednotek. Už víte, co musíte jako majitel bytu udělat a na co máte nárok? Pojďme si to přiblížit.

Nové povinnosti vlastníků jednotek

Na místě, kde větší část lidí svou jednotku pronajímá, je často těžké učinit nějaké rozhodnutí. V domě se nájemníci střídají jak na běžícím pásu a nikdo změny nehlásí. Proto nový občanský zákoník zavádí nové ohlašovací povinnosti vlastníků jednotek. Ti nyní musí:

  • oznámit, že se stali vlastníkem,

  • nahlásit počet osob,

  • bez odkladu nahlásit přenechání bytu k užívání jiné osobě,

  • informovat SVJ (společenství vlastníků jednotek) o každé změně již nahlášených údajů do 30 dnů.

Přestavba bytu

Co se týče rekonstrukce vašeho bytu, vyplývají vám i v tomto ohledu nové povinnosti:

  • V případě rekonstrukce jste povinni zpřístupnit byt správci domu ke kontrole. To z toho důvodu, aby se předešlo případným škodám vzniklým následkem špatně provedených stavebních úprav.

  • Za žádných okolností nesmí stavební úpravy obtěžovat ostatní obyvatele domu nebo nějak poškodit jejich majetek. Plánovanou rekonstrukci jste povinni ohlásit podle pravidel specifikovaných ve stanovách správy domu.

  • Rekonstrukce ostatní lidi v domě nesmí omezit v užívání jakýchkoli prostor. Pozor tedy např. na naskladněný materiál někde v chodbě.

Ať chcete nebo nechcete, rekonstrukce bytu vždycky zasáhne do života vaší rodiny i ostatních obyvatelů domu. Bohužel ne vždy jsou všichni ochotní to akceptovat. Snažte se o vstřícný přístup. Všechno jde určitě řešit rozumnou domluvou.

Na co máte právo

Jako vlastník bytu samozřejmě nemáte jen nekonečný seznam povinností. Máte také svá práva. Jejich úpravy platné od roku 2014 vás mají především chránit před špatným nebo podvodným hospodařením v domě:

  • Jako vlastník máte právo libovolně užívat a stavebně upravovat svůj byt. Je jen na vás, zda byt budete pronajímat, přenecháte ho dětem nebo provedete kompletní přestavbu.

  • V případě společenství vlastníků jednotek máte ze zákona právo na to, abyste na vyžádání dostali jméno a adresu jakéhokoli vlastníka či nájemníka v domě.

  • Nově máte právo nahlédnout do hospodaření domu. V praxi to znamená, že u odpovědné osoby (správce) můžete nahlédnout do účetních knih a smluv týkajících se správy.

Jako právoplatný vlastník bytu máte teď kontrolu nad děním v domě. Stejně tak mají ostatní obyvatelé kontrolu nad vámi. Vše ale v dobrém slova smyslu. Už žádné podvody a utiskování. Svůj byt můžete libovolně upravovat, pronajímat nebo prodat.

A věděli jste, že při prodeji bytu (i při jeho koupi) máte jakousi předsmluvní odpovědnost? Tušíte vůbec, co to pro vás znamená a že dokonce můžete být obviněni ze vzniklé škody? Více v příštím díle.

 

 5,109 total views,  6 views today

Autor: Rádce
Dne: 05.02.2014

Vložit komentář