Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

5 otázek pro technika aneb nepodceňujte technickou kontrolu, 1. díl

Po světě ještě chodí lidé, kteří se domnívají, že skutečný stav nemovitosti poznají a nepotřebují ničí pomoc. Škoda, že se někteří z nich nepříjemně spálí… Abychom vám ukázali, co všechno technická kontrola nemovitosti znamená, vyzpovídali jsme jednoho z odborníků.

Proč by podle vás měli lidé chtít technickou kontrolu nemovitosti? V čem kupujícím pomůže?

Technická kontrola by měla klientovi kromě „rychlého“ posouzení stavu nemovitosti pomoct především v rozhodování o případné koupi. Kromě popisu technického stavu, identifikace vizuálně zjištěných poruch a problémů, technik navrhne i možný způsob řešení těchto defektů. Samozřejmě se v první fázi jedná o návrh v rámci letmého posouzení stavu, který by měl kupujícímu stručně objasnit, co ho ještě čeká za výdaje.

Pokud jsou identifikovány nedostatky u objektů, na něž se ještě vztahuje záruka, jsou tyto zjištěné vady a nedodělky uplatněny přímo na dodavatele stavby ještě před podpisem kupní smlouvy. V poslední době si klienti objednávají i cenové posouzení (odhady) nutných investic, které musí následně ještě vložit do kupované nemovitosti.

Jaké jsou nejčastější vady nemovitostí, které při své práci nacházíte?

Vady u novostaveb jsou většinou v rozsahu drobných vad a nedodělků, které nezjistil investor akce při vlastním předání a převzetí stavby, jako např. špatně seřízená okna a dveře, poškozené omítky, podlahy, uvolněné dlažby a obklady, poškrabaná okenní skla, jiné technické parametry než prodávající avizoval v nabídce, atd. U starších domů jsou vady daleko závažnější. Je to především vlhkost stěn, napadení střešních krovů dřevními škůdci, nefunkční technická zařízení, špatná statika objektu zjištěná vizuální kontrolou, nevyhovující izolace popř. její úplná absence.

Jak se prodávající tváří na přítomnost technika?

Z přítomnosti technika nemají radost především prodávající, kteří se snaží problémy nějakým způsobem kamuflovat. Takových případů je málo a profesionálně to prodávající nedávají úplně na vědomí. V několika málo případech se vám prodávající, kterého zastřešuje větší společnost nebo přímo dodavatel stavby, snaží vnutit vlastní scénář kontroly s vědomím, že se tak vyhneme slabým technickým místům, která předem dobře zná.

Jak prodávající vady maskují? Můžeme si na to dát pozor?

Je přirozené, že každý má zájem nemovitost prodat za co nejvyšší cenu a k tomu se snaží především vizuálně daný produkt připravit. Aplikují se nové nátěry a malby – všeho co může daný stav vizuálně vylepšit. Prvotní dojem na kupujícího je u takto připravené nemovitosti dokonalý a začne pochybovat o správně vynaložených prostředcích na provedení technické kontroly.

Teprve nestranný pohled technika při zjištění hrubých závad vede k vystřízlivění klienta, snaze o maximální spolupráci a v těchto případech i o detailnější požadavek návrhu řešení, tj. jaké nezbytné kroky provést, aby danou nemovitost neztratil.

Jaké typy závad není možné objevit ihned?

U tzv. skrytých vad ani odborník závadu nenajde okamžitě, ta se může projevit až s odstupem několika týdnů resp. měsíců. Takovým ukázkovým případem může být hydroizolace střešního pláště nebo terasy, jejíž plná funkčnost se projeví až při maximální zátěži, tj. při trvalém dešti a následném zatečení vody do objektu. Další skrytou vadou, která se prvotní kontrolou neodhalí, je časté vypadávání elektrické energie způsobené kapacitně nedostatečnou kabeláží spotřebičů zabudovaných např. v kuchyňské lince.

Na druhou stranu technik rozpozná, že např. prosklení oken má nevyhovující koeficient tepelné propustnosti skla. Taktéž některé interiérové dveře jsou deklarovány v nadstandardní kvalitě jako dýhované a kontrolou se zjistí, že se jedná o obyčejné dveře potažené fólií v imitaci dřeva.

Pokračování rozhovoru a odpovědi na další důležité otázky najdete již brzy na našem Blogu.

 3,851 total views,  2 views today

Autor: Rádce
Dne: 30.07.2014

Vložit komentář