Rádce pro vaši nemovitost - Dražby ceník

Rádce pro Vaši nemovitost

EN CZ
Ceník balíků
služeb rádce
Dražební Rádce pro bydlení
START
Dražební Rádce pro bydlení
FINISH
Dražební Rádce pro bydlení
ALL INCLUSIVE
Dražební Rádce pro investici
ALL INCLUSIVE
Najdeme nemovitost v dražbě
- První informace o dražbách
- Vyhledávání vhodných nemovitostí
- Zajištění nabídky financování
- Kompletní informace o vybrané nemovitosti
- Prohlídka vybrané nemovitost
Doprovodíme vás k dražbě
- Příprava na dražbu
- Doprovod k dražbě
Podražební péče
Právní služba k aukci
Technická kontrola
nemovitosti
Předání nemovitosti
5 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
95 000 Kč
+ 3 % z části nejnižšího podání vyvolávací ceny přesahující 2 000 000,- Kč
Vyhledání vhodných nemovitostí (2. a další měsíc)
1 500,- Kč měsíčně
Další prohlídky vybraných nemovitostí
1 500,- Kč + cestovné
Právní služba k aukci
dle ceníku rádce*
Technická kontrola
nemovitosti
dle ceníku rádce*
Předání nemovitosti
1 500,- Kč + cestovné
Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.
* Ceníkem Rádce se rozumí aktuálně platný ceník dílčích služeb Rádce
pro vaši nemovitost

Kontakt

Rádce pro vaši nemovitost
Rumunská 1798/1,
120 00 Praha 2

IČ: 242 39 844

Zápis do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201450, proběhl dne 31. října 2012.