Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Opět o krok blíže k zákonu pro makléře

V červnu jsme vás informovali o tom, že se čeští zákonodárci začali více zabývat situací na realitním trhu a připravují nový realitní zákon. Na základě toho připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotazníkovou akci. Zapojit jste se mohli i vy. Nyní už zákonodárci znají výsledky. A jak to dopadlo?

Prostřednictvím dotazníků se zjišťovaly názory na poskytování realitních služeb. Zveřejněny byly dva typy, jeden s otázkami mířenými na spotřebitele, druhý přímo na realitní zprostředkovatele, tedy makléře. Akce probíhala od 23. června do 20. července a celkem odpovědělo 2284 respondentů. Získané informace budou využity při tvorbě nově připravovaného realitního zákona.

Počet zodpovězených dotazníků jednoznačně potvrzuje, že tato oblast je pro veřejnost důležitá a nastavení zákonných pravidel pro její výkon je více než žádoucí,“ řekla Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb MMR, který dotazníky připravil.

Dotazníková akce byla úspěšná, odpovědělo přes dva tisíce lidí

Spotřebitelé prostřednictvím dotazníku popsali své dosavadní zkušenosti s realitními zprostředkovateli a ti zase pohled na současnou situaci v oboru. Obě skupiny respondentů pak označily problémy, které jsou v oblasti zprostředkování realitních služeb nejzávažnější. Z celkového počtu činili spotřebitelé 46% a realitní zprostředkovatelé 54% respondentů.

Základní pravidla pro makléře

V rámci přípravy nového zákona vypracovalo ministerstvo Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení. Ta popsala problematické oblasti realitního zprostředkování, které se staly východiskem pro tvorbu dotazníků. „Byli jsme až překvapeni, jaká shoda mezi laickou a odbornou veřejností panuje, protože z obou dotazníků zcela jasně vyplynulo, pro jaké oblasti by měla být základní pravidla pro výkon této činnosti novou legislativou nastavena,“ uvedla Niklasová.

Jedná se především o

  • nastavení pravidel v oblasti základních kvalifikačních kritérií pro výkon této činnosti,

  • pravidel pro přijímání finančních prostředků spotřebitelů,

  • zavedení zákonného pojištění odpovědnosti pro realitní zprostředkovatele.

Vzájemnou shodu respondentů potvrzuje i poslední položená otázka v dotaznících, která byla pro všechny stejná, a to, zda si myslí, že je třeba nastavit základní pravidla pro zprostředkovatelskou realitní činnost, která dosud není legislativně upravena speciálním zákonem. U obou skupin byla jednoznačně řečeno, že ANO. A to je jednoznačně skvělá zpráva pro vás, kupující.

606 total views, 2 views today

Autor: Rádce
Dne: 15.10.2014

Vložit komentář